ಕಾಲರಾ ರೋಗಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ‘ಎಡ್ಮಂಡ್ ಸಿಬ್ಸನ್’

ವಿಪತ್ತು ಎದುರಿಸಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಿಂದ ಬಂದ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಸಿಬ್ಸನ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಶಿಗ್ಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿದ್ದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಕ್ರಿ.ಶ. 1876-1878ರ ಕ್ಷಾಮವು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನೇ ಕಿತ್ತು ತಿಂದಿತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.