ಕೃಷಿ ನೀತಿಯ ಗುರಿ ನೈಜ ಕೃಷಿಕರ ಪರ ಇರಬೇಕು

ಸರ್ಕಾರದ ಬಹುತೇಕ ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದ ಜನರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರು ತಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜಾರುವ ಅಪಾಯವೂ ಇದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.