ಕೊರೊನ ಎರಡನೆಯ ಅಲೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿದ ಭಾರತ

ಇನ್ನು ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಭಾರೀ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈಗ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಮಾದಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಅಪರಾಧದ, ನರಮೇಧದ ಆಯಾಮವೇ ಇದೆ. -ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಈ ಲೇಖನ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.