ಕೋಕೋ ಚಾಕಲೇಟ್: ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮಾಹಿತಿ ನಿಜವಲ್ಲ!

-ಸಹನಾ ಕಾಂತಬೈಲು ಕ್ಯಾಡ್‌ಬರಿ ಕಂಪೆನಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾದ ರೈತರು ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನೇ ಕೈಬಿಟ್ಟರು ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ. ಎಚ್.ಎಸ್.ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಯಾವ ಆಧಾರದಿಂದ ಇದನ್ನು ಬರೆದರೋ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.