ಕೋವಿಡ್ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಕಾಯಿಲೆ ಏನು, ಅದರ ಔಷಧಿ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜಗತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಅವಧಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಆಡಳಿತದ ಅಡ್ಡಿ-ಆತಂಕ ನಿವಾರಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಳೆಯಬೇಕಾದುದು ವಿಪರ್ಯಾಸಕರ. -ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್.ಪವಿತ್ರ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.