ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯ ಮಹತ್ವ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ

ಕೋವಿಡ್-19 ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಂತ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ನಿರ್ಮೂಲನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾದ ದಾರಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. -ಡಾ.ಕಿರಣ್ ವಿ.ಎಸ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.