ಕ್ಷಮಿಸು ಏಕಲವ್ಯ

-ಡಾ.ಜ್ಯೋತಿ ಇದು, ಏಕಲವ್ಯ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ನಡುವಿನ ಮುಖಾಮುಖಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಗುರು-ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧದ ಮರುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪ್ರಯತ್ನ. `ಆಚಾರ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ನಡುಗುತ್ತಿದೆ? ಹೆಬ್ಬೆರಳ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.