ಕ್ಷೌರದ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಖವಾಡ!

ನಸುನಗುತ್ತಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮುಖ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಗಂಭೀರವಾಯ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ನಸುನಗೆ, ಕಿರುನಗೆಯಾಗಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಅಟ್ಟಹಾಸವಾಗಿ ಬದಲಾಯ್ತು. ಕರಟಕ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.