ಖಾಸಗೀಕರಣದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ

ಸದ್ಯ ಕೇವಲ 10% ಶೇರುಗಳ ಮಾರಾಟ ಎಂದರೂ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ `ಹತ್ತ’ ಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊನ್ನೆ ಸೇರಿ 100% ಆಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಬಲವಾಗಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.