ಗಜಲ್

-ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ       ಈಗಲಾದರೂ ದೂಡಬೇಡ ದೂರ, ಬಿಡು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಲು ಕಲ್ಲಾಗಬೇಡ ಕರಗು, ಕಾರಣವಾಗದಿರು ಈ ಪಾಪಿಗೆ ಶಾಪ ತಟ್ಟಲು  …

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.