ಗಾಢ ಮಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾರಿ: ಇದರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ದಾರಿ?

ಕೊರೊನಾ ವೈರಾಣುವನ್ನು ಮಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಮೂಲೆಗೊತ್ತಲಂತೂ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ವಿಚಾರ. – ನಾಗೇಶ ಹೆಗಡೆ ಈಗಿನ್ನೂ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.