ಗುಜರಾತ್ ಚುನಾವಣಾ ಪಾಠಗಳು

ಗುಜರಾತ್ ಚುನಾವಣೆಯು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಗಂಭೀರ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 18ರಂದು ನಡೆದ ಮತಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಭಾರತೀಯ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.