ಘರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹರಿಯುವ 2 ಡಿ ಸೂಪರ್ ಸಾಲಿಡ್

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಯಾಮದ ಸೂಪರ್ ಸಾಲಿಡ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದರ ವಿಶೇಷ, ಪ್ರಯೋಜನ? -ಎಲ್.ಪಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಬಾದಾಮಿ     ಯಂತ್ರವೊಂದು ಸಾರಾಗವಾಗಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.