ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

ಕನ್ನಡವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮುಖ್ಯಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಕಂಡು ಓದುಗರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆಶಯ. ಸಮಕಾಲೀನ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ವೈಚಾರಿಕ ಸಂವಾದಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಭುದ್ಧತೆ ನೀಡುವುದು ಸಮಾಜಮುಖಿಯ ಉದ್ದೇಶ. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನ್ನದ ಭಾಷೆಯಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಿರುವ ಸಾಧನಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡುವ ಮಹದಾಸೆಯನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ.

 

ರಿಯಾಯಿತಿ ಚಂದಾದರ                       ಬಿಡಿ ಸಂಚಿಕೆ : ರೂ. 50

Period Issue Discount Rate Save Amount Buttons
1 year 12 RS. 500 RS. 100
3 years 36 RS. 1400 RS. 400
5 years 60 RS. 2000 RS. 1000

 

ರಿಯಾಯಿತಿ ಚಂದಾದರ – Email ಮುಖಾಂತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪತ್ರಿಕೆ

Period Issue Discount Rate Save Amount Buttons
1 year 12 RS. 300 / $5 RS. 300
3 years 36 RS. 800 / $12 RS. 1000
5 years 60 RS. 1200 / $18 RS. 1800

 

Bank Account Details : Samajamukhi Prakashana Pvt Ltd.

Account No : 37262378162

IFSC Code : SBIN0040252

Bank Name : State Bank of India, Sudhamanagar Branch, Bangaluru.

subscripion forms