ಚುಟುಕು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಂಗಾತಿ ಭಾವನೆ ತುಳುಕಿಸುವ ಇಮೋಜಿ

-ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಾಳಗಿಮನಿ ಇಮೋಜಿ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಅಥವಾ ಸೋಮಾರಿತನವೇ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮಂದಿ ಖಂಡಿತ ಸೋಮಾರಿ ಗಳಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸೃಜನಶೀಲರು;…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.