ಜನಪರ ಕಾಳಜಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ

-ಪ್ರೊ.ಕಾಳೇಗೌಡ ನಾಗವಾರ ಯಾವುದೇ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹದಿಹರೆಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ತನ್ನಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಆದರ್ಶಗಳು ಇಡೀ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಈ ಎಚ್ಚರವು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.