ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ ಎಂಗೆಲಾ ಮೆರ್ಕೆಲ್ ಯುಗ

ಕಳೆದ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದ ಛಾನ್ಸೆಲರ್ ಎಂಗೆಲಾ ಮೆರ್ಕೆಲ್ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿ ಇದೀಗ ಮುಗಿದು ಬಂದಿದೆ. 2021 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.