ಜೆ.ಎನ್.ಯು. ಪರಂಪರೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೋರಾಟ

ಕೆಲವರು ಜನತೆಯನ್ನು ನಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಜವಾಹರ್‍ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (ಜೆಎನ್‍ಯು) ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹುಡುಗರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಕ್ರ್ಸ್‍ವಾದಿ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನಾಗಲೀ, ಎಡಪಂಥೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನಾಗಲೀ ತುರುಕಲುಯತ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.