ಜೋರ್ಡಾನಿನ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜ

-ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಒಂದು ಅರಬ್‍ದೇಶ. ಜೋರ್ದಾನ್ ನದಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೀ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಮಾರಕ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜರ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ, ಜಗತ್ತಿನ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.