ಡಾ‘ನೀರ ಮೇಲಣ ಗುಳ್ಳೆ’ .ಜಿ.ಎಸ್.ಆಮೂರ ಆತ್ಮಕತೆ

-ಮಾಲತಿ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಗಲಿದ ಕನ್ನಡದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಮರ್ಶಕ ಡಾ.ಜಿ.ಎಸ್.ಆಮೂರ ಅವರ ಬದುಕು-ಬರಹಗಳ ಮೆಲಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದ ಸಾಹಿತಿ ಮಾಲತಿ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ. ನೀರ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.