ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ

ನುಡಿಸಮುದಾಯವೊಂದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡದಂತಹ `ಮಾಡುಗತನವಿಲ್ಲದ’ ನುಡಿಸಮುದಾಯವೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಈ ಶತಮಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ನಾವು ನಿನ್ನೆಯೇ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಿದ್ದ ತುರ್ತು ವಿಷಯ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.