ತಗರ ಪವಾಡ

-ಡಾ.ಜಾಜಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟನೆ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಅನೇಕ ಕಾವ್ಯಗಳು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಅಂತಹ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೃತಿ ತಗರ ಪವಾಡ. ಹನ್ನೆರಡನೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.