ತಬ್ಬಲಿತನದಿಂದ ನಲುಗಿದ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯ

-ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಬೆಳಗಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಸುಧಾರಣಾವಾದಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನಿಜ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ದೇಶದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.