ತಮ್ಮ ಹಡಗು ತಾವೇ ಮುಳುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಯಾರು ತಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾರು?

-ಅನ0ತ ಚಿನಿವಾರ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಮೇಲರಿಮೆಯ ಜಾತಿ ರಾಜಕೀಯ; ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಶೋಷಿತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ರಾಜಕೀಯ. ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಎರಡರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ!…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.