ತುತ್ತೂರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಉತ್ತರದಾಯಿ ಆಗಲಿ!

-ಎನ್.ಆರ್.ವಿಶುಕುಮಾರ್ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಎಂದೂ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗಕೂಡದು, ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಇರುವಂತೆಯೇ ಹೇಳಬೇಕು; ತಿರುಚಬಾರದು, ಅತಿರಂಜಿತ ಮಾಡಬಾರದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.