ತೊಡಕುಗಳ ನಡುವೆ… ಹುಡುಕಬೇಕಿದೆ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್!

ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಯುವಕ; ಉದ್ಯಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದವರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.