ದಲಿತ ಚಿಂತನೆ: ಬಸವಣ್ಣನ ದೃಷ್ಟಿ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಸಮಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ; ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರ ಪರವಾದ ಕೂಗು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ 12ನೇ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.