ದಿಢೀರ್ ದುಡ್ಡು ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್!

ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದಲಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತ ಬದಲಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕೇಳುಗರು ಬದಲಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಕೇಳುಗರ, ಹಾಡುವವರ ಮನಃಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. -ಮನೋಜವಂ ಆತ್ರೇಯ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕಿಂತ ಸೌಂಡ್‍ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.