ದಿನಚರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ

      -ಕಿರಸೂರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ       ಹೆಜ್ಜೆ ಊರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ತಗ್ಗುದಿನ್ನೆಗಳ ನಡುವೆ ರಸ್ತೆಯ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ತಿರುವುಗಳು ಕಾಲು ಮಡಚಿಕೊಂಡು ಬಿದ್ದ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.