ದ್ವೀಪದಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ!

ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ವಿದ್ವಾಂಸರೇ ಮೌನವಾದಾಗ ಕನ್ನಡದ, ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರುವವರು ಯಾರು? -ಸಿದ್ಧರಾಮ ಹಿರೇಮಠ     1992ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.