ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ದೇಶ ದೊಡ್ಡದು!

-ಡಾ.ಎಚ್.ಎಚ್.ನದಾಫ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವ ಬದಲು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಭಾಷೆ-ಬಹುಸಂಸ್ಕøತಿಯ ಜೀವಕಳೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಈ ನೆಲಮೂಲ ಸಂಸ್ಕøತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವರು ಯಾರು? ಎನ್ನುವ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.