ನಕಲಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತರು ಜಾತೀಯತೆಯ ಉತ್ಪಾದಕರು!

-ಡಾ.ಬಿ.ವಿ.ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಮತೀಯತೆ ಮತ್ತು ಜಾತೀಯತೆಗಳನ್ನು ಮೀರುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಹಿಂದುತ್ವ. ಅದೊಂದೇ ಇಂದು ದೇಶದ ಮುಂದಿರುವ ಆಶಾವಾದ. ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೂ ಮತೀಯತೆ-ಜಾತೀಯತೆ ಮೀರಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉಜ್ವಲವಾದ ಭವಿಷ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಅರ್ಥ. ಜಾತಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.