ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ‘ಡ್ಯುಯೆಟ್’ ಯೋಜನೆ

ಇದು ನಗರ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ತೇಜಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದ 2020-21ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.