ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ!

 ಜನೆವರಿ 2020ರ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ‘ಸಮಾಜಮುಖಿ’ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಮೂರನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಈ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲು 2020 ಜನೆವರಿ 4 ರಂದು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.