ನಿರ್ಭೀತ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಲಿದ ನೊಬೆಲ್

ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಮಾರಿಯಾ ರೆಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ದಿಮಿತ್ರಿ ಮುರತೋವ್ ಅವರಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಬಂದಿರುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ದಣಿವರಿಯದೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.