ನೀರು ಇರುವುದು ಪೋಲು ಮಾಡಲಲ್ಲ !

ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಸಂಗತಿಗಳೆನ್ನಿಸುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಗಂಭೀರತೆಯ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಂಥ ಮಹಾನಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.