ನುಗಡೋಣಿಯವರ ‘ಗೌರಿಯರು’ ಹೆಣ್ಣು ನೋಟದ ದಿಟ್ಟ ಕಥನ

-ಸುಭಾಷ್ ರಾಜಮಾನೆ ಕನ್ನಡದ ಮಹತ್ವದ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಾರರಾಗಿರುವ ನುಗಡೋಣಿಯರ ಕಾದಂಬರಿ ಎಂದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಓದುಗರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ಕಾದಂಬರಿಯು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ; ಆದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.