ನೆಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲಿಟಿ

ನೆಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲಿಟಿ ಹಾಗಂದರೇನು? ಇದು ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವಲಯಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಶಯ ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಬಲಾಢ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.