ನೆಹರೂ ಮತ್ತು ವಾಜಪೇಯಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆದರ್ಶ ನಾಯಕರು

ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ “ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಕಣ್ಣಿಡಬೇಕು, ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಬಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕು, ಹಾಗೂ ತನ್ನ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.