ನೇರ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟ ನುಡಿಗಳು

-ಸಿ.ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಹಂದನಕೆರೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ‘ಸಮಾಜಮುಖಿ’ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಲೇಖನಗಳು ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ‘ಮಠ-ಮೀಸಲಾತಿ-ರಾಜಕಾರಣ’ ಲೇಖನ ಹಾಗೂ ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.