ಪಾಡ್ ಪ್ರಸಾರ: ಹೊಸ ಶ್ರವಣ ಮಾಧ್ಯಮ

ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರ, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹಾಗು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವಾರು ವೇದಿಕೆಗಳು ಇರುವಂತೆ, ಪಾಡ್ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರು ವೇದಿಕೆಗಳಿವೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. -ಡಾ.ಎ.ಎಸ್.ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ  …

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.