ಪೆಗಸಸ್: ಭಾರತದ ವಾಟರ್ ಗೇಟ್ ಪ್ರಕರಣ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಮುಳುವಾಗಲಿದೆಯೇ?

-ಡಿ.ಉಮಾಪತಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಮೂಲದ ಎನ್.ಎಸ್.ಒ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಈ ಪೆಗಸಸ್. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆಯ ಈ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಖುದ್ದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕರೆದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಗಸಸ್…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.