ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬುನಾದಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ

-ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಿ ಅನೈತಿಕ ರಾಜಕೀಯವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಧುರೀಣರು ಸದ್ಯದ ರಾಜಕೀಯದ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ.…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.