ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆ ‘ಕಾಯು’ತ್ತಿದೆ!

ಹಿಂದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮನೆತನಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಿತ್ತು. ಈ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಅಚಲ ನಂಟು, ನಿಷ್ಠೆ. ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ‍್ಯ, ದೇಶಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.