ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಅತಿಯಾಯಿತೇ ಬಳಕೆ?

ಇಂದು ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು ಹಾಗೂ ಲಸಿಕೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಿಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಸರಕಾರ ಮೌನ ಮುರಿಯಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು (ಆ್ಯಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್ಸ್) ಹಾಗೂ ಲಸಿಕೆಗಳು ಜೀವರಕ್ಷಕಗಳು. ತೀವ್ರತರ ಸೋಂಕು ರೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.