ಬಂಗಾರದ ಹೊಳೆ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು…

-ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್ ಅಣತಿ ಪ್ರದರ್ಶನದಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಕನಿಕರಿಸುತ್ತಾ ಆ ರಾತ್ರಿಯೇ ಟ್ರೆನಿನಲ್ಲಿ ಗಡವಾಲ್ ಬೆಟ್ಟಸಾಲಿಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿದೆ. ಕೇದಾರ ಬದರಿ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶ ಸುತ್ತಿಬಂದು ಹಲವು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.