ಬಂಡವಾಳದ ಬೃಹತ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಂಬ ಕಣ್ಕಟ್ಟು

ಮೂಲ: ದ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅನು: ಟಿ.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ವಿತ್ತ ಮಂತ್ರಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಂ ಅವರು ಈ ವರ್ಷದ ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಶೇಕಡ 34.5ರಷ್ಟು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.