ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕು ಭರವಸೆ ಭಾರತಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದರ ಕೊರತೆ

-ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಮೂಕನಹಳ್ಳಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೂತಕದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿಗೆ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲವೇ? ಖಂಡಿತಾ ಇದೆ; ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಆಗದಿದ್ದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ,…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.