ಬಯೊ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮನುಷ್ಯ ಚಿರಾಯು ಆಗಬಹುದೇ?

ಕೆಲವರು ಬಯೋ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯರ ಮಿದುಳು ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಜೈವಿಕ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬದಲಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಯೊ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.