ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮಾದರಿ ಆಗಬಾರದೇಕೇ?

– ಹುರುಕಡ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇರಲು ಹೊರಟಾಗ ಆ ದೇಶದ ಜನ ತಮಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಭಾಷೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.